Polityka prywatności

Polityka prywatności w eshopie www.belmil.pl

 1. Firma Belmil s. r. o. z siedzibą Norovce 152, 956 38 Norovce, nr ewid. 53721781, (zwany dalej „sprzedawcą” lub „administratorem”) przetwarza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”), następujące dane osobowe:
 • imię, nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres
 • numer konta bankowego
 • adres IP
 • cookies
 1. Powyższe dane osobowe muszą być przetwarzane w celu realizacji zamówień i dalszej realizacji umowy, jeżeli umowa kupna została zawarta między Tobą a Sprzedawcą. Takie przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenie - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Sprzedawca przetwarza te dane w ten sam sposób w celu rejestracji umowy i ewentualnego przyszłego stosowania oraz obrony praw i obowiązków stron umowy. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu przez okres 10 lat od wykonania ostatniej części świadczenia na podstawie umowy, chyba że inny przepis prawa wymaga przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres. Przetwarzanie takie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) if) Rozporządzenie - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 1. Wiadomości i inne wiadomości biznesowe mogą być przesyłane kupującemu na adres e-mail lub numer telefonu, procedurę tę umożliwia § 62 ust . 3 z.č . 351/2011, w komunikacji elektronicznej, chyba że kupujący odrzuci. Subskrypcję tych powiadomień można anulować w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub klikając łącze w ogłoszeniu biznesowym.
 1. Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się sprzedawca. Dane osobowe dla tego administratora przetwarzają również podmioty przetwarzające:
 • EVIC webdesign s.r.o., z siedzibą pod adresem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Republika Czeska, numer identyfikacyjny 28598661, dostawca usług Upgates - obsługa stron internetowych sklepów internetowych ;
 • Packeta s.r.o. z siedzibą pod adresem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratysława, numer identyfikacyjny: 48 136 999; partner transportowy
 • ComGate, s.r.o., Z siedzibą pod adresem Nádražná 2031/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, numer identyfikacyjny: 44 465 009; dostawca bramki płatniczej
 • GT-Servis, s.r.o., Z siedzibą pod adresem Hlavná 288/45, 027 44 Štefanov nad Oravou, numer identyfikacyjny spółki: 46 688 633; dostawca aplikacji „Chameleoon”
 • FIO banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratysława, numer identyfikacyjny: 36869376; zarządzanie kontem bankowym
  Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich poza UE.
 1. Administrator nie ma osoby dzwoniącej. Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: belmil@belmil.pl
 1. Administrator danych osobowych, jako operator serwisu www.belmil.pl, wykorzystuje w ramach serwisu pliki cookies , które wykorzystywane są tutaj w celach:
 • Pomiar ruchu na stronie i generowanie statystyk dotyczących ruchu na stronie i zachowania odwiedzających;
 • podstawowa funkcjonalność serwisu.
  Zbieranie plików cookie do wyżej wymienionych celów można uznać za przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie takie jest możliwe ze względu na podstawę prawną - prawnie uzasadniony interes administratora, na co zezwala art. 6 ust. 1 litera f) Regulamin.
  Serwis może być również używany w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych o zachowaniu osób odwiedzających serwis - tryb ten można ustawić w ustawieniach przeglądarki lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. 21 Regulaminu, który jest dostępny na dole strony. Twój sprzeciw zostanie niezwłocznie rozpatrzony. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do funkcjonowania serwisu.
  Jeśli odwiedzający sprzeciwi się przetwarzaniu technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, nie jest możliwe zagwarantowanie pełnej funkcjonalności i kompatybilności strony internetowej.
  Pliki cookies , które zbierane są w celu pomiaru ruchu na stronie oraz generowania statystyk związanych z ruchem na stronie i zachowaniem w serwisie, oceniane są w formie zbiorczej i zanonimizowanej, co nie pozwala na identyfikację osoby.
  Zebrane pliki cookie są przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające:
 • Dostawca Google Analytics , obsługiwany przez Google Inc. , z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , CA 94043, USA;
 1. Pamiętaj, że zgodnie z rozporządzeniem masz prawo
 • anulować wysyłanie powiadomień handlowych w dowolnym momencie,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
 • żądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy,
 • żądać od nas dostępu do tych danych oraz ich aktualizacji, poprawiania lub żądania ograniczenia przetwarzania,
 • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych, dokonamy usunięcia, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującym prawem lub uzasadnionym interesem administratora,
 • do przenoszenia danych w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania za zgodą lub w celu wykonania umowy,
 • zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone na podstawie Rozporządzenia w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z tym rozporządzeniem,
 • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.