Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.belmil.pl

1 Przepisy wstępne

Ogólne warunki handlowe ( dalej tylko „OWH“) stosuje się do zakupów w sklepie internetowym www.belmil.pl. Te OWH regulują stosunki między stronami umowy sprzedaży (faktury), gdy z jednej strony jest firma Belmil s. r. o., Norovce 152, 956 38 Norovce, Slovacja, nr ewid. (IČO): 53721781, kierujący strony internetowe www.belmil.pl, jako sprzedawca (dalej tylko „Sprzedawca“) i na stronie odwrotnej kupujący (dalej tylko „Kupujący“ lub „klient“).

Gdy kupujący złoży zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z tym regulaminem OWH, i że się z nim zgadza, z pełnym tekstem skutecznym w momencie złożenia zamówienia.

2 Ceny w katalogu

Wszystkie ceny są w momencie wysłania zamówienia umowne i są zawsze aktualne i ważne. Ceny są ostateczne, czyli zawierają VAT.

Specjalne oferty są ważne do wysprzedania zapasów lub na czas określony.

3 Rejestracja

Zachęcamy Państwo do komfortowego i korzystnego zakupu za pomocą rejestracji. Kupować jednak można też bez rejestracji. Tracą Państwo jednak możliwość śledzenie zamówień, możliwość wglądu do wszystkich swych zamówień i możliwość nie wypełniać wszystkich danych w następnych zamówieniach.

Rejestracja polega na wypełnieniu Pańskich danych: imię, nazwisko, adres, imię użytkownika, no i hasło. Żeby wykonać rejestrację kliknij na link "Stwórz konto" w menu. Pojawi się strona z formularzem który trzeba wypełnić. Wszystkie dane trzeba napisać do odpowiednich pól. Podświetlone elementy są wymagane.. Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych informacji, kliknij na przycisk „Zapisać“. Jeżeli są jakieś pola źle wypełnione, lub zapomniano ich wypełnić, ponownie pojawi się formularz rejestracyjny i będzie trzeba poprawić, lub dopełnić potrzebne informacje. Jeżeli jest wszystko w porządku pojawi się strona z informacją o udanej rejestracji. Od tego momentu stają się Państwo rejestrowanymi klientami. Następna wizyta nie będzie już tak komplikowana, wystarczy tylko wypełnić pole z imieniem użytkownika i hasło. Wtedy będą Państwo zalogowani. Użytkownik może kiedykolwiek zmienić dane na swoim profilu.

Wszystkie dane osobowe wypełniane podczas rejestracji są poufne.

Sprzedawca ma obowiązek usunięcia konta użytkownika i jego danych, jeżeli klient o to pisemnie poprosi. 

4 Koszyk

Jeżeli wybrano już produkty które chcecie kupić, trzeba najpierw włożyć je do wirtualnego koszyku. Aby to zrobić kliknij na przycisk „Dodaj do koszyka“ przy wybranym produkcie. Wnet gdy zostanie towar włożony do koszyka, wyświetli się zawartość Pańskiego koszyka. Przy każdej pozycji produktu można regulować ilość sztuk. Aby usunąć towar z koszyka trzeba napisać do pola z ilością sztuk numer zero, lub przycisnąć "x" na końcu rządku. Podana cena jest tylko sumą cen wszystkich produktów w koszyku, ostateczna cena zamówienia włącznie z kosztami za dostarczenie paczki zobaczycie jeszcze przed dokończeniem zamówienia.

Teraz mogą Państwo kontynuować wybór dalszych produktów, które chcą Państwo kupić. Można tak zrobić klikając na przycisk „Powrót do zakupów“. Kiiedykolwiek można do koszyka powrócić przyciśnięciem na link Przejdź do koszyka, który jest umieszczony na górze, gdzie jest widoczna także aktualna cena zawartości koszyka.

Jeżeli są już wszystkie produkty w koszyku, trzeba nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę“, gdzie można dokończyć zamówienie towaru. Kupujący ma obowiązek podać właściwy adres i pełny adres, na który ma być odesłany zamówiony towar. Kupujący ma obowiązek przyjąć i zapłacić całkowitą cenę. O łącznej cenie jest Kupujący powiadomiony przy wypełniniu zamówienia jeszcze przed jej wiążoncym potwierdzeniem.

Jeżeli Kupujący zmieni zdanie i nie chce żeby zamówienie było realizowane, trzeba co najszybciej kontaktować pracowników e-shopu o anulowaniu zamówienia, lub zmian zamówienia, e-mailem (belmil@belmil.pl).

5 Potwierdzenie zamówienia

Po złożeniu zamówienia w koszyku natychmiast powiadomimy Was za pośrednictwem e-mailu i potwierdzimy Pańskie zamówienie.

Sprzedawca jest zobowiątany, że Kupujący otrzyma towar, który jest przedmiotem zakupu i umożliwi nabycie prawa własności dotyczące tego tawaru. Kupujący jest zobowiązyny do tego, że przyjmie towar i zapłaci Sprzedawcy cenę kupna.

6 Sposoby dostawy towarów

Towar odesyłamy tak szybko, jak to możliwe.

Towar zasyłamy na adres dostawy zaznaczony w zamówieniu.

Jeżeli nie będziemy mieli podany towar w składzie, natychmiast Was będziemy kontaktowali i domówimy się z Państwem na wymianie towaru lub anulowaniem zamówienia.

W przypadku, gdy kupujący towar dostarczany przedsiębiorcą nie odbierze, sprzedający może zażądać zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych (opłata pocztowa + opakowanie).

7 Przyjęcie towaru

Kupujący przy przyjęciu towaru we własnym ineresie sprawdza jeśli paczka i jej opakowanie nie nosi ślady uszkodzenia. Jeżeli tak, wtedy jest Kupujący zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. Zalecane jest, żeby kupujący po dostarczeniu przesyłki od nadawcy, sprawdził stan dostarczonego zamówionego towaru według umowy kupna, która była Kupującenu zasłana w elektronicznej postaci na jego e-mail w załączniku, razem z informacjami o realizacji zlecenia i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości natychmiast kontaktował pracowników e-shopu (belmil@belmil.pl).

8 Odstąpienie od umowy

Jeżeli towar z jakiegokolwiek powodu Państwu nie pasuje, macie możliwość wymiany lub zwrotu towaru bez podania przyczyny. Można odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od dnia odbioru towaru, w tym okresie wystarczy odesłać wypowiedzenie.

Towar zasłany na nasz adres nie może wykazywać odzanki użytkowania (zapach, pranie, inne odzanki używania) i najlepiej ma być zapakowane zpowrotem w oryginalnym opakowaniu, z etykietami, w takim stanie jakim towar Państwo otrzymali.

Odstąpienie od umowy zakupu w okresie 14 dni nie można rozumieć jako okres bezpłatnego wypożyczania towaru.

Przy zwrocie towaru prosimy dodać do paczki kserokopie umowy kupna (faktury) i wypełniony formularz o wypowiedzeniu umowy.

Kiedy Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci pieniądze bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy, zwróci wszystkie pieniądze, które Sprzedawca od Kupującego otrzymał. Jeżeli było dostarczenie towaru darmowe, wtedy Sprzedawca nie zvraca koszty za dostawę towaru.

Przy zwrocie towaru przepłacona będzie cena zakupionego towaru włącznie kosztów za dostarczenie towaru, tzn. za paczkę którą Sprzedawca przesyła na Pański adres. Nie stosuje się to do kosztów gdy paczka jest wysyłana Kupującym. Jeżeli było dostarczenie towaru darmowe, Sprzedawca nie zvraca koszty za dostawę towaru Kupującemu.

Paczke prosimy zasyłać na ten adres sprzedawcy:
Packeta.pl
ID 99495352
Mostowa 4
43–400 Cieszyn

9 Prawa i obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia i wysłania zamówionego towaru na podany adres Kupującego.

Integralną częścią zamówienia jest dowód zakupu (faktura) na zakupiony towar.

Wszystkie Dane osobowe podane podczas rejestracji są poufne i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli Kupujący wielokrotnie nie spełnił swojego zobowiązania przejęcia towaru i zapłacenia ceny nabycia towaru, lub nieustannie mieni swoje wymagania bez tego, żeby przewziął zamówiony towar.

Sprzedawcy ma prawo do odstąpienia od umowy kupna (wiążącego zamówienia), w przypadku, że nie jest towar na składzie i nie domówi się z Kupującym na innym zamówieniu.

10 Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych osobowych kupującego który jest osobą fizyczną, wyrażona jest ustawą nr.: 101/2000 Dz (Sb) dotyczącej ochrony danych osobowych, w brzmiwniu późniejszych przedpisów.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostarczenia przesyłki, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu ( dalej wszystko łącznie jako „Dane osobowe“). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Sprzedawcą, do celów realizacji praw i obowiązków umowy i do celów utrzymywania konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie wybierze inną obcję, zgadza się na przetwarzanie Danych osobowych Sprzedawcy w celach wysyłania informacji i informacji handlowych przeznaczonych dla Kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem, która uniemożliwiła zawarcie umowy kupna.

Kupujący może pisemnie kiedykolwiek cofnąć swoją zgodę. Wtedy sprzedawca usuwa z bazy danych wszystkie Dane osobowe Kupującego w niezbędnym zakresie.

Kupujący ma prawo wglądu do swych Danych osobowych i prawo na ich korektę, włącznie prawa żądać wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowego stanu i dalszych ustawowych praw dotyczących tych danych.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany swe Dane osobowe ( w trakcie rejestracji, na koncie użytkownika przy zamówieniu poprzez internetowy interfejs sklupu) podawać prawidłowo, zgodnie z prawdą, i że jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić Sprzedawcę o zmianach w swoich Danych osobowych.

Do przetwarzania Danych osobowych Kupującego może Sprzedawca wyznaczyć osobę trzecią jako przetwórcę. Oprócz osób, które zapewniają transport, nie będzie miał dostępu do danych osobowych kupującego nikt dalszy i nie będą przekazywane osobom trzecim, bez wcześniejszej zgody Kupującego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany, lub niezautoryzowany w postaci drukowanej.

Kupujący potwierdza, że Dane osobowe są dokładne i prawidłowe, i że był poinformowany że swe Dane osobowe podaje dobrowolnie.

11 Warunki gwarancji

Jako karta gwarancyjna zazwyczaj służy dowód zakupu ( więcej zobacz Reklamacje).

Towar jest objęty gwarancją, której okres trwania to 24 miesięcy.

12 Reklamacje

Przepisy reklamacji, kierują się według przepisów Kodeksu cywilnego.

Towary są objęte 24-miesięczną gwarancją.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, który jest zapisany na dowodzie zakupu towaru (faktura, potwierdzenie o zakupu).

Jeżeli, w tym czasie pojawi się wada na produkcie, ma Kupujący prawo do reklamacji towaru. Wtedy trzeba zasłać reklamowany towar razem z kserokopią faktury i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym na adres Przesyłkownia.pl / ID 92555523 / Mostowa 4 / 43–400 Cieszyn

Jeżeli chcą Państwo reklamować więcej sztuk towaru, prosimy o wypełnienie formularzy reklamacyjnych pojedynczo.

Prosimy o zasyłać do reklamacji tylko czysty i niezabrudzony towar, odpowiednio zapakowany . Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za źle zapakowane paczki i producent nie zaakceptuje gwarancji towaru uszkodzonego przy transporcie.

Reklamacje rozpatrywane są do 30 dni od daty otrzymania towaru.

W przypadku uznania reklamacji, ma kupujący prawo na zwrót kosztów związanych z odesłaniem reklamowanego towaru – koszty transportu paczki. Jeżeli Kupujący wybierze inny niż najtańszy sposób dostawy towaru, który Sprzedawca oferuje, zwróci Sprzedawca Kupującemu koszty dostarczenia towaru w wysokości, która odpowiada najtańszemu sposobu dostarczenia towaru. Wtedy prosimy o zeskanowanie potwierdzenia o odesłaniu towaru i zasłanie na nasz email belmil@belmil.pl.

W przypadku uznania zwrotu pieniędzy, będzie dokładna kwota przelana na Pańskie konto.

Po dokończonej reklamacji jest okres trwania gwarancji przedłóżony o tyle dni, ile trwała reklamacja.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nie przedłuża się okres gwarancji i ni będą zwrócone koszty związane z przesłaniem towaru.

Jeżeli była reklamacja uzasadniona w ustawowym terminie wymianą towaru za nowy, okres gwarancji zaczyna się liczyć od początku, od daty uzasadnienia reklamacji.

Prosimy niech wszystkie dokumenty dotyczące reklamacji Państwo zatrzymują.

13 Przepisy końcowe

Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), określone m. in w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – w drodze mediacji, arbitrażu bądź w postępowaniu przed sądem polubownym, a od 9 stycznia 2016 r. również z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.belmil.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu www.belmil.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Belmil s. r. o.

Korzystanie ze sklepu www.belmil.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Warunki powyższe stają się aktualne z dniem 1.6.2021.