Reklamacja towaru

Na zakupiony towar udzielamy standardowo 2 letniej gwarancji. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne. Nie obejmuje błędów spowodowanych normalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą lub przechowywaniem.

Możesz przesłać nam e-mailem zdjęcie, na podstawie którego możemy wstępnie ocenić wiele przypadków, co może przyspieszyć cały proces związany z reklamacją.

Reklamowany towar możesz wysłać na adres:

Packeta Poland
ID 99495352 - Belmil
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

Towar należy zapakować w taki sposób, aby nie został uszkodzony podczas transportu. Paczki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

Okres reklamacji to 30 dni. O uzasadnieniu reklamacji decyduje producent lub dostawca. Uwzględnienie reklamacji powoduje usunięcie wady produktu. Jeżeli wada jest nie do naprawienia, towar zostanie wymieniony na nowy lub kwota zostanie zwrócona na konto. W przypadku przesłania nam do reklamacji towaru niekompletnego, np. w wyniku sprzedaży towaru w zestawie zwracana kwota zostanie pomniejszona o wartość brakującego akcesorium zestawu.

Pouczenie o odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru

1. W przypadku wady, którą można usunąć, kupujący-konsument ma prawo do nieodpłatnego usunięcia wady, w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Konsument - kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli sprzedawca nie poniesie nieproporcjonalnych kosztów ze względu na cenę towaru lub stopień wady. Sprzedawca zamiast usunięcia wady może zawsze wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, o ile nie przysporzy to Konsumentowi-Kupującemu poważnych trudności.

2. W przypadku wady, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy wolnej od wad Konsument-kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub prawo odstąpienia od umowy . Te same prawa przysługują Konsumentowi - kupującemu, jeżeli są to wady dające się naprawić, a jeżeli konsument - kupujący nie może właściwie z rzeczy korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub przy większej liczbie wad. W przypadku innych nieodwracalnych wad kupującemu przysługuje rozsądna zniżka od ceny przedmiotu.

3. Sprzedawca pouczył konsumenta - kupującego o przysługujących mu prawach wynikających z art . § 622 Kodeksu Cywilnego (litera a. Niniejszego artykułu) oraz uprawnienia wynikające z przepisów art . § 623 Kodeksu Cywilnego (punkt b. Niniejszego paragrafu) poprzez umieszczenie niniejszego Postępowania reklamacyjnego na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego sprzedawcy aby konsument - kupujący miał możliwość zapoznania się z nim na czas przed wysłaniem zamówienia.

W przypadku pytań napisz do belmil@belmil.pl.